โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
หมู่ที่ 10 บ้านปากช่อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 094-5593888
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 27/2564
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 26/2564
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
ต้อนรับคณะนิเทศ ติมตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
แปลงเกษตรโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
โคงการเยาวชนแลประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 2
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 64
โคงการเยาวชนแลประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 22/2564
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 21/2564
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
ช่องทางการเรียนทางไกล DLTV
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA ด้วยวิธีประกวด
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 63
Facebook
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 63
คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอน โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและแจกจ่ายเมล็ดผัก
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 63