โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
หมู่ที่ 10 บ้านปากช่อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์ 094-5593888
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัถตกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ทางโรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัถตกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีทั้งหมด 3 รายการ
ดังนี้
1.รายการแข่งน้ำพริกผักสด รางวัลเหรียญทอง
2.รายการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ รางวัลเหรียญทอง
3.รายการวงเครื่องลม(wind ensemble) รางวัลเหรียญเงิน

โรงเรียนวัดสมบูรณ์(ปากช่องประชานุกูล) ขอชื่นชมความสามารถและความเพียรของนักเรียน ทั้งหมด 12 คน และคุณครูผู้ดูแลฝึกสอนทุกรายการ
ขอขอบคุณผู้ปกครอง ผู้สนันสนุน ที่ให้ความสนใจและผลักดันนักเรียนของโรงเรียนเรา และขอขอบคุณโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสนันสนุนเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อมเป็นอย่างยิ่งโพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,22:06   อ่าน 559 ครั้ง